Cụ thể, tại chung cư Khang Gia, chủ đầu tư đã vi phạm “xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 đến dưới 10 lần (đối với thông số NH+4) trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 m3/ngày đến dưới 400 m3/ngày (24 giờ). Công ty cũng bị phạt tăng thêm 30% của mức phạt tiền đã chọn đối với thông số BOD5vượt quy chuẩn của pháp luật từ 2 lần đến dưới 5 lần.

Địa ốc Khang Gia cũng phải trả kinh phí đo đạc và phân tích mẫu môi trường số tiền 2,7 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà công ty này phải nộp cho những vi phạm của mình là 405,7 triệu đồng.

Quyết định xử phạt của UBND đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia
Quyết định xử phạt của UBND đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia

“Trong thời gian 90 ngày kể từ khi nhận được quyết định này, buộc Địa ốc Khang Gia phải cải tạo hệ thống xử lý nước thải ngay, để đảm bảo nước thải xả ra môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật cho phép”, Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến nêu rõ.

Đồng thời, UBND TP cũng yêu cầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia phải nghiêm chỉnh chấp hành, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.